Portfolio / Kreacja marki Life+

Zlecenie dla firmy Life+ było jednym z trudniejszych projektów w naszej historii, bynajmniej nie przez jego rozmiar, lecz ze względu na charakter.

Life+ jest producentem sprzętu medycznego. Naszym zadaniem było stworzenie identyfikacji wizualnej marki, a także grup produktowych. Główny problem dotyczył produktów stomijnych, które są bardzo drażliwym i kłopotliwym tematem dla klientów. Burza mózgów w Imagomedia była tak intensywna, że podobno spowodowała zachwianie osi magnetycznej planety. Ale udało się!

Zakres projektu: Kreacja
Data wykonania: grudzień 2007